De Weideman

Tip van de Weideman: Afwachten, er zit niks anders op

Maak wel af en toe een ronde om het water uit greppels en plassen snel kwijt te raken, tipt De Weideman
Maak wel af en toe een ronde om het water uit greppels en plassen snel kwijt te raken, tipt De Weideman

Nou komt er zoveel water dat ik twijfel wat voor wijsheid ik nog te brengen heb over weidegang. Ik zie hier en daar nog pinken en koeien buiten, iedere dag een nieuw stukje en weer door. Maar dat zullen de geluksvogels zijn met draagkrachtige grond en drainage en zelfs daar is het op het randje.

De grote vraag is: er staat nog zoveel gras in het land, wat kun je daar nog mee? Voorlopig even niks, maar het kan tussen nu en de kerst nog veranderen. We hebben wel eerder najaren gehad waarbij je in november goed het land in kon.  Maaien in december, of in februari? We hebben het vaker gezien.

Maaier nog niet achter in schuur

Dus wellicht droogt het een keer op en kunnen de koeien en/of de pinken nog een gedeelte van het vele gras benutten of kun je nog een stukje stalvoeren. Het lijkt me goed om de rust te bewaren en een beetje waakzaam af te wachten. Maak wel af en toe een ronde om het water uit greppels en plassen snel kwijt te raken. Want als er kansen komen, moet je ze wel meteen zien en er gebruik van maken. Dus, de maaier nog niet definitief achterin de schuur en de staldeur toch nog maar even op een kier houden?

Grasvoorraad voor vroege start

En dan nog een overweging. We zijn gewend om te streven naar kort gras in de winter, maar het risico op uitvriezen is tegenwoordig een stuk kleiner dan tien jaar geleden. Percelen met lang gras kun je ook zien als de voorraad voor een vroege start in het voorjaar. Een paar uur per dag voorweiden in februari of maart? Ook dat hebben we vaker gezien.

Tenslotte kun je misschien een schapenboer vinden die je blij kunt maken met jouw overschot aan gras. Al zijn er met die blauwtong-ellende wel steeds minder schapen…

Weideman handtekening