Versgrasupdate: weidegras weer richting 1000 vem

Het suiker is iets minder laag dan vorige week
vrijdag, 4 augustus, 2017

De voederwaarden van vers gras lopen op. Dat blijkt uit de wekelijkse verzameling van grasmonsters van weidesnedes. Met name de vem-waarden stijgen doordat er veel wordt geweid op etgroen met een hoge verteerbaarheid.

In het Noorden ligt de vem-waarde weer boven de 1000 en in meer regio's benadert het verse gras die grens. Met vrijwel iedere dag een bui en een hoge bodemtemperatuur is er volgens Robin Wolf, productmanager Veehouderij bij Eurofins Agro, veel mineralisatie in de bodem. Dat zorgt voor gemiddeld erg hoge ruweiwitgehalten, hoewel ze iets lager zijn dan vorige week. 'Het blijft daarom verstandig om goed te letten op de energie in de bijvoeding', stelt Wolf. 'Ook wordt de smakelijkheid van vers gras een grotere uitdaging. Zeker in regio's waar de suikergehalten laag liggen.'
De afgelopen week zijn de suikergehalten iets gestegen, maar nog altijd laag voor de tijd van het jaar.

Nieuwe snedes starten vlot

Afgelopen weken is er weer flink wat gras ingekuild, waardoor de verwachte grasgroei gebaseerd is op lichte snedes. Toch gaat de groei van nieuwe snedes vlot van start. In het Oosten is zelfs een groei van 150 kilo droge stof per hectare per dag voorzien. De groeimetingen aan maaisnedes waren in de afgelopen week beperkt omdat veel gras is ingekuild.

Week 31

regio

bodemtemperatuur

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede < 1700 kg ds/ha

grasgroei (kg ds/ha/dag)
snede > 1700 kg ds/ha

verwachte grasgroei
(kg ds/ha/dag)

ds-gehalte vers gras (%)*

ruw eiwit (g/kg ds)*

vem/kg ds*

suiker (g/kg ds)*

vcos*

Noord (klei)

21,0

76

-

88

22,3

237

1027

121

85,7

Oost (zand)

21,2

60

71

150

16,4

229

998

105

83,4

N.H./polders (klei)

21,2

82

-

-

15,4

247

973

56

82,9

West (veen)

20,0

48

49

-

16,0

263

964

65

81,3

Midden (klei/zand)

19,6

58

67

-

16,1

229

958

82

81,0

Zuid-West (klei)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zuid (zand)

19,1

55

71

41

19,3

226

995

106

82,5

Vakantietip van De Weideman: overweeg klaver
Een grasklavermengsel is smakelijker voor de koe

Meer smaak, minder roest in het najaar en 100 kg extra stikstof voor je gras. Klaver heeft het allemaal. Klaver bindt stikstof uit de lucht en laat gras meeprofiteren. Koeien vraten in een proef van een gras/klavermengsel 1 kg drogestof meer, goed voor 1,4 kg melk meer. Bij inzaai kun je van witte klaver 3-5 kg bijmengen.

2 reacties


Reacties


REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.