Minister geeft geen ruimte voor aanpassing eiwitnorm krachtvoer


Minister Schouten ziet geen juridische ruimte voor aanpassingen in de maatregel die een limiet stelt aan eiwit in krachtvoer
woensdag, 10 juni, 2020

Minister Schouten realiseert zich dat melkveehouders fel gekant zijn tegen de invoering van een tijdelijke limiet op het eiwitgehalte in krachtvoer. Maar ze ziet juridisch geen andere mogelijkheid om stikstofruimte te scheppen voor de verlening van vergunningen voor de bouw en infrastructuur.

Dit blijkt uit een brief waarin ze antwoord geeft op vragen van de Tweede Kamer.

‘Enige begaanbare weg’

‘Ik realiseer me dat de sector de voorkeur heeft om maatregelen te treffen die zien op het totale rantsoen in plaats van op alleen het krachtvoer. Die voorkeur heb ik zelf ook’, schrijft Schouten. ‘Maar deze regeling is de enige begaanbare weg gebleken om op korte termijn stikstofreductie via het veevoer te bereiken en die reductie ook in het stikstofregistratiesysteem te registreren ten behoeve van (woning)bouw’, legt ze uit.

‘Niet onwerkbaar’

‘In tegenstelling tot Nevedi zie ik niet in waarom sprake zal zijn van een onwerkbare situatie’, reageert de minister op kritiek vanuit de brancheorganisatie. Onderzoek naar de gevolgen voor de diergezondheid is volgens Schouten niet nodig. De uitzonderingsclausule voor rantsoenen met minder dan 155 gram ruw eiwit zou hiervoor een vangnet bieden. Ook is ze er van overtuigd dat de financiële gevolgen van de regeling beperkt zullen zijn. Melkveehouders die reeds afspraken hebben gemaakt over de levering van voeders zullen hiervoor zelf een oplossing moeten zoeken.

‘Kringloopwijzer niet voor controle’

De suggestie van de diverse Kamerfracties om stikstofverliezen af te meten aan het ureumgehalte van de melk, wijst Schouten van de hand. Het verband tussen ureumgehalte en ammoniakuitstoot is volgens haar niet eenduidig. Ook het gebruik van de KringloopWijzer als beleidsinstrument ziet de minister niet zitten. ‘De KringloopWijzer is nuttig voor de bedrijfsvoering van de melkveehouder, maar niet geschikt voor controledoeleinden’, stelt ze.

Zonder sector uitgewerkt

Opmerkelijk is dat de minister de kritiek op haar beleid deels terugkaatst naar de sector. ‘Tot april dit jaar was ik nog in gesprek met het Landbouwcollectief en Nevedi. Daarna is dat gesprek vanuit de zijde van die partijen opgeschort. Hoewel in de gesprekken met partijen regulering van het krachtvoer op hoofdlijnen aan de orde is geweest, heb ik vervolgens de uitwerking daarvan zelf ter hand moeten nemen’, schrijft ze.

Voor 2021 met sector in gesprek

De minister benadrukt dat de aangekondigde maatregel tijdelijk is. Voor de periode vanaf 2021 ziet ze meer mogelijkheden voor maatregelen die gericht zijn op het totaalrantsoen. Ze nodigt de sector van harte uit om hierover met haar mee te denken.

De volledige Kamerbrief over de regeling is hier te downloaden.

 


5 reacties

Minister Schouten ziet geen juridische ruimte voor aanpassingen in de maatregel die een limiet stelt aan eiwit in krachtvoer
woensdag, 10 juni, 2020

Minister Schouten realiseert zich dat melkveehouders fel gekant zijn tegen de invoering van een tijdelijke limiet op het eiwitgehalte in krachtvoer. Maar ze ziet juridisch geen andere mogelijkheid om stikstofruimte te scheppen voor de verlening van vergunningen voor de bouw en infrastructuur.

Dit blijkt uit een brief waarin ze antwoord geeft op vragen van de Tweede Kamer.

‘Enige begaanbare weg’

‘Ik realiseer me dat de sector de voorkeur heeft om maatregelen te treffen die zien op het totale rantsoen in plaats van op alleen het krachtvoer. Die voorkeur heb ik zelf ook’, schrijft Schouten. ‘Maar deze regeling is de enige begaanbare weg gebleken om op korte termijn stikstofreductie via het veevoer te bereiken en die reductie ook in het stikstofregistratiesysteem te registreren ten behoeve van (woning)bouw’, legt ze uit.

‘Niet onwerkbaar’

‘In tegenstelling tot Nevedi zie ik niet in waarom sprake zal zijn van een onwerkbare situatie’, reageert de minister op kritiek vanuit de brancheorganisatie. Onderzoek naar de gevolgen voor de diergezondheid is volgens Schouten niet nodig. De uitzonderingsclausule voor rantsoenen met minder dan 155 gram ruw eiwit zou hiervoor een vangnet bieden. Ook is ze er van overtuigd dat de financiële gevolgen van de regeling beperkt zullen zijn. Melkveehouders die reeds afspraken hebben gemaakt over de levering van voeders zullen hiervoor zelf een oplossing moeten zoeken.

‘Kringloopwijzer niet voor controle’

De suggestie van de diverse Kamerfracties om stikstofverliezen af te meten aan het ureumgehalte van de melk, wijst Schouten van de hand. Het verband tussen ureumgehalte en ammoniakuitstoot is volgens haar niet eenduidig. Ook het gebruik van de KringloopWijzer als beleidsinstrument ziet de minister niet zitten. ‘De KringloopWijzer is nuttig voor de bedrijfsvoering van de melkveehouder, maar niet geschikt voor controledoeleinden’, stelt ze.

Zonder sector uitgewerkt

Opmerkelijk is dat de minister de kritiek op haar beleid deels terugkaatst naar de sector. ‘Tot april dit jaar was ik nog in gesprek met het Landbouwcollectief en Nevedi. Daarna is dat gesprek vanuit de zijde van die partijen opgeschort. Hoewel in de gesprekken met partijen regulering van het krachtvoer op hoofdlijnen aan de orde is geweest, heb ik vervolgens de uitwerking daarvan zelf ter hand moeten nemen’, schrijft ze.

Voor 2021 met sector in gesprek

De minister benadrukt dat de aangekondigde maatregel tijdelijk is. Voor de periode vanaf 2021 ziet ze meer mogelijkheden voor maatregelen die gericht zijn op het totaalrantsoen. Ze nodigt de sector van harte uit om hierover met haar mee te denken.

De volledige Kamerbrief over de regeling is hier te downloaden.

 

5 reacties


Reacties

Wellicht kunnen we als sector zelf ook even uitzoeken hoe het juridisch gesteld is met deze maatregel en de andere ruimere mogelijkheden qua bijsturing van voer tov bijv het ureumgehalte in de melk en de juridische houdbaarheid van deze mogelijkheden. Tenslotte weten 2 meer dan 1...

Deze onzin hebben we te danken aan het opstappen van het landbouw collectief. Er mag veel commentaar op LTO zijn, maar deze stompzinnig regel hadden ze bij LTO er niet door gekregen...

Als al die regels alleen voor het nut van de bedrijfsvoering van de ondernemer zijn.... dan is het toch de keus van de ondernemer om er wel of niet aan deel te nemen..... ow wacht...... is juridisch niet houdbaar zekers......

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.