Specialisten kraken onderzoek CBS naar emissiearme stalsystemen


Het CBS had volgens specialisten geen conclusies mogen trekken over de werking van emissiearme stalsystemen
maandag, 16 mei, 2022

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had geen conclusies mogen trekken over de werking van emissiearme stalsystemen uit eigen onderzoek naar de ammoniakemissie uit gangbare en emissiearme stallen.

De methodiek die het CBS heeft gebruikt, is daarvoor te gevoelig voor onjuistheden in de uitgangspunten. Dit stellen de onderzoekers Sommers van de Universiteit van Aarhus en Rougoor en Van der Schans van CLM Onderzoek en Advies. In opdracht van stichting I-Vee evalueerden zij de werkwijze van het CBS.

Geruchtmakend onderzoek

In 2019 publiceerde het CBS een geruchtmakend onderzoek waarin de effectiviteit van emissiearme stalvloeren in twijfel werd getrokken. Zo berekende het CBS dat de stikstofverliezen uit emissiearme stallen niet lager zouden zijn dan uit traditionele stallen. De twijfel die dit onderzoek zaaide, werd later min of meer overgenomen door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Ook hierover berichtte Veeteelt. Twijfels over de werking van emissiearme stalsystemen spelen bovendien een rol in zaken rondom natuurvergunningen van bedrijven.

Conclusies CBS onderuit

Sommers, Rougoor en Van der Schans hebben veel kritiek op de werkwijze van het CBS. Zo constateren ze bijvoorbeeld veel variatie in de bemonstering en analyses van mest en een hoge mate van onnauwkeurigheid in de berekeningen. Ook zouden de onderzochte bedrijven en gevonden emissies niet representatief zijn voor de hele sector. Hiermee trekken ze de conclusie van het CBS sterk in twijfel. Er is volgens hen meer onderzoek nodig om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van emissiearme stalsystemen.

Stichting I-Vee heeft belang

Het onderzoek naar de werkwijze van het CBS werd uitgevoerd door professor Sven Sommer van de Universiteit van Aarhus (Denemarken) en Carin Rougoor en Frits van der Schans van CLM Onderzoek en Advies. Opdrachtgever was stichting I-Vee, een NGO met een ANBI-status (dat wil zeggen een door de Nederlandse overheid erkende goededoelenstichting). Stichting I-Vee richt zich op onderzoek naar en kennisverspreiding op het gebied van de reductie van ammoniak en kennisverspreiding. In het bestuur van de stichting zitten diverse mensen met zakelijke belangen in de wereld van de emissiearme stalsystemen.

 


2 reacties

Het CBS had volgens specialisten geen conclusies mogen trekken over de werking van emissiearme stalsystemen
maandag, 16 mei, 2022

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) had geen conclusies mogen trekken over de werking van emissiearme stalsystemen uit eigen onderzoek naar de ammoniakemissie uit gangbare en emissiearme stallen.

De methodiek die het CBS heeft gebruikt, is daarvoor te gevoelig voor onjuistheden in de uitgangspunten. Dit stellen de onderzoekers Sommers van de Universiteit van Aarhus en Rougoor en Van der Schans van CLM Onderzoek en Advies. In opdracht van stichting I-Vee evalueerden zij de werkwijze van het CBS.

Geruchtmakend onderzoek

In 2019 publiceerde het CBS een geruchtmakend onderzoek waarin de effectiviteit van emissiearme stalvloeren in twijfel werd getrokken. Zo berekende het CBS dat de stikstofverliezen uit emissiearme stallen niet lager zouden zijn dan uit traditionele stallen. De twijfel die dit onderzoek zaaide, werd later min of meer overgenomen door de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM). Ook hierover berichtte Veeteelt. Twijfels over de werking van emissiearme stalsystemen spelen bovendien een rol in zaken rondom natuurvergunningen van bedrijven.

Conclusies CBS onderuit

Sommers, Rougoor en Van der Schans hebben veel kritiek op de werkwijze van het CBS. Zo constateren ze bijvoorbeeld veel variatie in de bemonstering en analyses van mest en een hoge mate van onnauwkeurigheid in de berekeningen. Ook zouden de onderzochte bedrijven en gevonden emissies niet representatief zijn voor de hele sector. Hiermee trekken ze de conclusie van het CBS sterk in twijfel. Er is volgens hen meer onderzoek nodig om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van emissiearme stalsystemen.

Stichting I-Vee heeft belang

Het onderzoek naar de werkwijze van het CBS werd uitgevoerd door professor Sven Sommer van de Universiteit van Aarhus (Denemarken) en Carin Rougoor en Frits van der Schans van CLM Onderzoek en Advies. Opdrachtgever was stichting I-Vee, een NGO met een ANBI-status (dat wil zeggen een door de Nederlandse overheid erkende goededoelenstichting). Stichting I-Vee richt zich op onderzoek naar en kennisverspreiding op het gebied van de reductie van ammoniak en kennisverspreiding. In het bestuur van de stichting zitten diverse mensen met zakelijke belangen in de wereld van de emissiearme stalsystemen.

 

2 reacties


Reacties

De methodiek die de betonindustrie heeft gebruikt, is daarvoor te gevoelig voor onjuistheden in de uitgangspunten. denk ik geloof er zelf geen zak van dat een stukje beton leidt tot lagere ammoniakemissie wel geloof ik dat mestsamenstelling< leidt tot hogere of lager ammoniak emissie genoeg knoppen om aan te draaien dus

REAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.