Hoge bouwkosten zetten streep door innovatieve stalbouw


De bouwkosten zijn afgelopen twee jaar tot wel 45 procent gestegen
donderdag, 31 maart, 2022

Door extreme prijsstijgingen van bouwmaterialen en beperkte beschikbaarheid van producten stagneert de ontwikkeling van innovatieve stalsystemen.

Met name de bouw van stallen die ontwikkeld worden via de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) loopt vertraging op of gaat helemaal niet door vanwege te hoge prijzen.

Indexeren subsidie noodzakelijk

Het adviseringsbedrijf De Groene Munt stelt dat bij 20 van de 27 goedgekeurde Sbv-projecten die zij begeleiden, het bouwproces is uitgesteld en mogelijk zelfs is afgeblazen. De belangrijkste reden is dat na de goedkeuring van de subsidie, de bouwkosten 40 tot 45 procent zijn gestegen. De Groene Munt roept daarom het ministerie van LNV op om het toegekende subsidiebedrag te indexeren overeenkomstig de prijsstijgingen van de bouw- en installatiekosten. Het ministier van LNV heeft vooralsnog 172 miljoen euro uitgetrokken voor de subsidie regeling en er zijn 47 projecten goedgekeurd.

Oplossen stikstofprobleem

De Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) is in 2020 door het ministerie van LNV in het leven geroepen. Deze regeling is bedoeld voor innovatieve stalsystemen waarbij emissies (ammoniak, methaan, geur en fijnstof) integraal bij de bron aangepakt worden. Deze stalsystemen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het oplossen van het stikstofprobleem en zorgen voor een forse vermindering van broeikasgassen.

Extra geld

Volgens de Groene Munt zou het ministerie meer geld moeten uittrekken voor de reeds goedgekeurde projecten. Extra financiële steun is volgens het bedrijf hard nodig om vaart te houden in de innovatie van bronmaatregelen in veestallen.


0 reacties

De bouwkosten zijn afgelopen twee jaar tot wel 45 procent gestegen
donderdag, 31 maart, 2022

Door extreme prijsstijgingen van bouwmaterialen en beperkte beschikbaarheid van producten stagneert de ontwikkeling van innovatieve stalsystemen.

Met name de bouw van stallen die ontwikkeld worden via de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) loopt vertraging op of gaat helemaal niet door vanwege te hoge prijzen.

Indexeren subsidie noodzakelijk

Het adviseringsbedrijf De Groene Munt stelt dat bij 20 van de 27 goedgekeurde Sbv-projecten die zij begeleiden, het bouwproces is uitgesteld en mogelijk zelfs is afgeblazen. De belangrijkste reden is dat na de goedkeuring van de subsidie, de bouwkosten 40 tot 45 procent zijn gestegen. De Groene Munt roept daarom het ministerie van LNV op om het toegekende subsidiebedrag te indexeren overeenkomstig de prijsstijgingen van de bouw- en installatiekosten. Het ministier van LNV heeft vooralsnog 172 miljoen euro uitgetrokken voor de subsidie regeling en er zijn 47 projecten goedgekeurd.

Oplossen stikstofprobleem

De Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) is in 2020 door het ministerie van LNV in het leven geroepen. Deze regeling is bedoeld voor innovatieve stalsystemen waarbij emissies (ammoniak, methaan, geur en fijnstof) integraal bij de bron aangepakt worden. Deze stalsystemen kunnen een belangrijke bijdrage leveren bij het oplossen van het stikstofprobleem en zorgen voor een forse vermindering van broeikasgassen.

Extra geld

Volgens de Groene Munt zou het ministerie meer geld moeten uittrekken voor de reeds goedgekeurde projecten. Extra financiële steun is volgens het bedrijf hard nodig om vaart te houden in de innovatie van bronmaatregelen in veestallen.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.