ZuivelNL dicht gat in de begroting


ZuivelNL heeft weer een sluitende begroting voor 2022
donderdag, 2 december, 2021

De algemene ledenvergadering van ZuivelNL heeft de begroting van 10,3 miljoen euro voor 2022 goedgekeurd.

Dankzij stevige bezuinigingen van circa 3 miljoen euro in 2021 heeft de brancheorganisatie het gat in de begroting gedicht.

Doorontwikkelen Koemonitor

In de begroting is meegenomen dat de contributie voor melkveehouders niet omhoog zal gaan. Bovendien is begroot dat aan het einde van 2022 de algemene reserve 1 miljoen euro bedraagt. Het jaar 2021 was voor ZuivelNl een turbulent jaar door een negatief jaarresultaat, bestuurlijke wisselingen en discussie over de inzet van het programma Koemonitor. ZuivelNL heeft inmiddels licentie-overeenkomsten gesloten met zuivelondernemingen voor het gebruik van programma. Hiervoor wordt aan deelnemende veehouders 70 euro in rekening gebracht. Dit levert een totaalbedrag op van ruim 1 miljoen euro wat wordt gebruikt om Koemonitor te onderhouden. In de begroting is 300.000 euro gereserveerd voor ‘doorontwikkeling’ van het programma.

Henk Bleker nieuw in het bestuur

In 2022 staan voor Zuivel NLde thema’s Onderzoek en Innovatie, Diergezondheid en Dierenwelzijn en Voedselveiligheid en Duurzaamheid centraal. Voor onderzoek stelt de organisatie 2 miljoen euro beschikbaar, voor diergezondheid 1 miljoen euro.

Tijdens de Algemene Vergadering werd Henk Bleker, interim-voorzitter van de NMV, benoemd tot lid van het bestuur als opvolger van Harm Wiegersma. Wil Meulenbroeks (LTO) werd opnieuw voor een termijn van twee jaar benoemd.

Klik hier om de begroting en de toelichting te bekijken.


0 reacties

ZuivelNL heeft weer een sluitende begroting voor 2022
donderdag, 2 december, 2021

De algemene ledenvergadering van ZuivelNL heeft de begroting van 10,3 miljoen euro voor 2022 goedgekeurd.

Dankzij stevige bezuinigingen van circa 3 miljoen euro in 2021 heeft de brancheorganisatie het gat in de begroting gedicht.

Doorontwikkelen Koemonitor

In de begroting is meegenomen dat de contributie voor melkveehouders niet omhoog zal gaan. Bovendien is begroot dat aan het einde van 2022 de algemene reserve 1 miljoen euro bedraagt. Het jaar 2021 was voor ZuivelNl een turbulent jaar door een negatief jaarresultaat, bestuurlijke wisselingen en discussie over de inzet van het programma Koemonitor. ZuivelNL heeft inmiddels licentie-overeenkomsten gesloten met zuivelondernemingen voor het gebruik van programma. Hiervoor wordt aan deelnemende veehouders 70 euro in rekening gebracht. Dit levert een totaalbedrag op van ruim 1 miljoen euro wat wordt gebruikt om Koemonitor te onderhouden. In de begroting is 300.000 euro gereserveerd voor ‘doorontwikkeling’ van het programma.

Henk Bleker nieuw in het bestuur

In 2022 staan voor Zuivel NLde thema’s Onderzoek en Innovatie, Diergezondheid en Dierenwelzijn en Voedselveiligheid en Duurzaamheid centraal. Voor onderzoek stelt de organisatie 2 miljoen euro beschikbaar, voor diergezondheid 1 miljoen euro.

Tijdens de Algemene Vergadering werd Henk Bleker, interim-voorzitter van de NMV, benoemd tot lid van het bestuur als opvolger van Harm Wiegersma. Wil Meulenbroeks (LTO) werd opnieuw voor een termijn van twee jaar benoemd.

Klik hier om de begroting en de toelichting te bekijken.

0 reactiesREAGEER

Veeteelt stelt het erg op prijs dat je wilt reageren op een bericht. Vul hieronder je volledige naam (voor- en achternaam) en je emailadres in. Je reactie wordt dan meteen geplaatst. Wil je niet elke keer je naam en emailadres invullen? Dan kun je je eenmalig registreren. Zo ontstaat een omgeving waarin iedereen op een respectvolle manier kan reageren in plaats van anoniem afreageren.
You must have Javascript enabled to use this form.