Welkom bij Veeteelt

Blijf bij boerenprotesten binnen de kaders van de wet, aldus LTO Nederland en het NAJK Maatschappij  30 jun 2022
NAJK en LTO keuren ongeregeldheden protesten afZowel LTO Nederland als het NAJK spreken hun afkeuring uit over de ongeregeldheden tijdens de boerenprotesten. Door de rellen of de inbreuk op privacy van politici verliest de sector het draagvlak in de samenleving, zo...Lees verder >
Jongvee moet minimaal twee jaargangen training krijgen voor het weidediploma als volwassen melkkoe Voeding  30 jun 2022
Tip van de Weideman: Kalveren weiden om...Nog maar drie weken geleden was mijn tip om maar snel het jongvee te gaan weiden op etgroen. En daar geef ik dan de vuistregel bij dat jongvee 200 dagen ervaring op moet doen om na afkalven een goede graaskoe te worden... 1Lees verder >
Mede door het lage eiwit in de voorjaarskuilen daalde de stikstofuitstoot in 2021 Economie  30 jun 2022
Nederland blijft 7 procent onder stikstofplafond in 2021...De stikstofuitstoot uit dierlijke mest van de totale Nederlandse veestapel bedroeg in 2021 471 miljoen kg. Dat is ruim 18 miljoen kilogram minder dan een jaar eerder en bijna 7 procent onder het stikstofplafond dat de... 1Lees verder >
Ook na de fusie zullen RUW en RBW onderdeel blijven uitmaken van de Duitse ki-groep Phönix Fokkerij  29 jun 2022
Duitse ki’s RUW en RBW willen fuserenDe Duitse ki-organisaties Rinder-Union West (RUW) en Rinderunion Baden-Württemberg (RBW) willen vanaf 1 januari 2023 fuseren. Een voorstel daartoe leggen de beide organisaties binnenkort aan hun ledenraden voor. Met de...Lees verder >
Het aanleggen van zonnepanelen is een van de manieren om de broeikasgasuitstoot te laten dalen Maatschappij  29 jun 2022
FrieslandCampina goed op weg met klimaatdoelen ParijsDe klimaatdoelen van FrieslandCampina zijn in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Dat zegt het Science Based Targets-initative (SBTi) dat het dit jaar gelanceerde klimaatplan van de zuivelcoöperatie onder de loep...Lees verder >
Boter werd deze week 8 euro minder waard Economie  29 jun 2022
Minnetjes voor zuivelnoteringenIn de week dat de uitbetaalde melkprijzen recordhoogtes bereiken, leveren de officiële Nederlandse zuivelnoteringen iets in. Zo daalt de boternotering met 8 euro tot 719 euro. Ook weipoeder moet 8 euro prijsgeven en...Lees verder >
Proefvelden op De Marke die verrijkt waren met zware kleigrond hielden significant meer vocht vast Voeding  29 jun 2022
Tien procent meer mais op met klei verrijkte zandgrondZware klei toevoegen aan arme zandgrond kan ruim tien procent meer mais opleveren. Dit blijkt uit onderzoek op De Marke waar op proefvelden op leemarme zandgrond een laagje klei werd aangebracht. Het gaat hierbij om...Lees verder >
De Tweede Kamer wil provincies de regie geven in de uitvoering van het stikstofbeleid Maatschappij  28 jun 2022
Tweede Kamer stemt in grote lijnen in met stikstofplannen...De Tweede Kamer heeft vanmiddag in grote lijnen ingestemd met de stikstofplannen van minister Van der Wal. Een hoofdelijke stemming over een motie van Caroline van der Plas van de BBB en Derk Jan Eppink van JA21 over...Lees verder >