Welkom bij Veeteelt

Krachtvoer is de belangrijkste aanvoerbron van stikstof in de Nederlandse landbouw Voeding  26 jan 2022
Stikstofefficiëntie landbouw in tien jaar niet verbeterd...Het stikstofoverschot in de Nederlandse landbouw was in 2020 ongeveer 4,5 procent hoger dan in 2019. De afgelopen tien jaar is het stikstofoverschot – een indicatie voor de stikstofefficiëntie – per saldo gelijk...Lees verder >
Plus Partners  26 jan 2022
KAB verlagen van het droogstandsrantsoen, waar moet...Melkziekte komt voort uit een verstoorde calcium-fosforverhouding in het bloed. Door de kation-anionbalans van het droogstandsrantsoen te verlagen kan de calciummobilisatie worden gestimuleerd.Lees verder >
Wat het Europees Parlement betreft gaat de minimale transportleeftijd van jonge kalveren naar 28 dagen Gezondheid  25 jan 2022
EP wil minimale transportleeftijd kalveren van 28 dagen...Het Europees Parlement heeft vorige week voor een amendement gestemd dat uitgaat van een minimale transportleeftijd van jonge kalveren van 28 dagen. Vervoer van kalveren die jonger zijn mag alleen tussen veehouders en...Lees verder >
FDF spant zich in voor de toekomst van 3500 bedrijven zonder geldige Natuurbescherming-vergunning Maatschappij  25 jan 2022
FDF start spoedprocedure tegen de Staat voor PAS-melders...Farmers Defence Force wil landbouwminister Staghouwer dwingen het toetsingskader voor legalisatie van PAS-meldingen binnen enkele weken vast te stellen. De belangenorganisatie wil de minister zo nodig voor het gerecht...Lees verder >
Voor de praktijkpilot om de mogelijkheden en onmogelijkheden van minder eiwit in het rantsoen te verkennen was volop belangstelling Voeding  25 jan 2022
Bijna 200 veehouders gaan 155 gram RE in rantsoen testen...De oproep voor deelnemers aan de praktijkpilot Koe en Eiwit heeft eind december bijna 200 melkveehouders opgeleverd. Deze bedrijven gaan aan de slag met het ontdekken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van een...Lees verder >
De jongste kalveren worden vaak individueel gehuisvest, maar volgens Canadese onderzoekers hebben kalveren van deze leeftijd ook motivatie om sociaal contact met andere kalveren te hebben Huisvesting  24 jan 2022
Jonge kalveren zijn gemotiveerd om sociaal contact te zoeken...Onderzoekers van de Canadese universiteit van British Columbia hebben onderzoek gedaan naar de motivatie van jonge kalveren om sociaal contact te hebben met andere kalveren. Ze concluderen dat de motivatie voor sociaal...Lees verder >
In het boekjaar 2020-’21 stopten ruim 700 Duitse melkveehouders Fokkerij  24 jan 2022
Duitse roodbonten verkleinen achterstand in productie op...De Duitse roodbonte holsteins lopen voor melkproductie in op de zwartbonte holsteins. Voor het eerst was het verschil in productie tussen rood- en zwartbont minder dan 700 kg melk. Dat blijkt uit de jaarlijkse mpr-...Lees verder >
Plus Partners  24 jan 2022
Inzet van een bolus bij uierontstekingen loont!...Gemiddeld krijgt ongeveer 30 procent van alle koeien te maken met lichte of zware uierontsteking. Een koe met uierontsteking kost gemiddeld 240 euro per jaar, waarin het verlies van melkproductie een groot aandeel heeft.Lees verder >