Welkom bij Veeteelt

Ook in 2017 was Jotan hofleverancier op de NRM bij roodbont Fokkerij  17 jun 2019
Grote spreiding in vaderdieren bij roodbont op de NRM...Stieren die een stempel drukken op de roodbontkeuring op de NRM, zijn er dit jaar nauwelijks. De spreiding in vaderdieren is groot. Twee jaar geleden was Jotan hofleverancier met twaalf individueel deelnemende dochters...Lees verder >
Veel melkveehouders houden al rekening met duurzaamheid in hun bedrijfsvoering Maatschappij  17 jun 2019
Groot deel van de melkveehouders past al kringlooplandbouw...Ruim negentig procent van de Nederlandse melkveehouders vindt de eigen manier van voedsel produceren toekomstbestendig en 95 procent geeft aan kringlooplandbouw al gedeeltelijk of volledig toe te passen. Dit blijkt uit...Lees verder >
De opnieuw voor de NRM geselecteerde Barendonk Emma 220 won in 2017 de reservetitel bij de senioren Fokkerij  17 jun 2019
Barendonk met twee reservekampioenen van 2017 naar NRM...Drie van de zes NRM-kampioenen van 2017 tekenen dit jaar opnieuw de presentielijst bij roodbont. Het gaat om middenklaskampioene MH Alana 5 (v. Amor) van Merwehoeve De Groot uit Herwijnen en de reservekampioenen bij...Lees verder >
Staatsbosbeheer stelt enkele duizenden hectares pachtgrond beschikbaar voor boeren die natuurgericht willen werken Maatschappij  17 jun 2019
Minister biedt experimenteerruimte voor kringlooplandbouw...In vijf gebieden in Nederland krijgen boeren de ruimte om tijdelijk af te wijken van regelgeving om te kunnen experimenteren met kringlooplandbouw. Staatbosbeheer stelt duizenden hectares grond beschikbaar voor...Lees verder >
In de visie van LTO, POV en NAJK op het mestbeleid staat een vruchtbare en gezonde bodem centraal Economie  14 jun 2019
LTO wil in nieuw mestbeleid meer eigen verantwoordelijkheid...LTO Nederland heeft samen met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) en het NAJK een eigen visie voor een nieuw mestbeleid opgesteld. Deze visie willen de sectororganisaties inbrengen in gesprekken met...Lees verder >
Silverzoon HaS Sylvert lost Beatstick af als meestgebruikte Duitse stier Fokkerij  14 jun 2019
Drie fokstieren in Duitse top tien meestgebruikte stieren...In Duitsland was HaS Sylvert (v. Silver) met bijna 29.000 eerste inseminaties de meestgebruikte zwartbontstier in het boekjaar 2017-2018. Dat meldt het Duitse blad Milchrind. De Silverzoon lost Beatstick af, die zelf...Lees verder >
Honderd procent van het ruwvoer dat Europa gebruikt, is lokaal geproduceerd Voeding  14 jun 2019
Lokaal geteeld ruwvoer belangrijkste eiwitbron in Europa...Uit de eiwitbalans van de Europese Commissie blijkt dat in het jaar 2017-2018 bijna 45 procent van de eiwitten voor Europees rundvee uit lokaal geteeld ruwvoer komt. Verder komt 31 procent van de eiwitten uit co-...Lees verder >
Deelnemers aan het Convenant Weidegang vrezen dat vergunningsplicht leidt tot minder koeien in de wei Maatschappij  13 jun 2019
‘Vergunningsplicht ongewenste drempel voor beweiding’...‘Een vergunningsplicht voor individuele beweiding en bemesting is onwerkbaar. En het werpt drempels op voor beweiding, terwijl we die juist willen wegnemen.’ Dit schrijven de deelnemers aan het Convenant Weidegang in...Lees verder >