Welkom bij Veeteelt

FDF spant zich in voor de toekomst van 3500 bedrijven zonder geldige Natuurbescherming-vergunning Maatschappij  25 jan 2022
FDF start spoedprocedure tegen de Staat voor PAS-melders...Farmers Defence Force wil landbouwminister Staghouwer dwingen het toetsingskader voor legalisatie van PAS-meldingen binnen enkele weken vast te stellen. De belangenorganisatie wil de minister zo nodig voor het gerecht...Lees verder >
Voor de praktijkpilot om de mogelijkheden en onmogelijkheden van minder eiwit in het rantsoen te verkennen was volop belangstelling Voeding  25 jan 2022
Bijna 200 veehouders gaan 155 gram RE in rantsoen testen...De oproep voor deelnemers aan de praktijkpilot Koe en Eiwit heeft eind december bijna 200 melkveehouders opgeleverd. Deze bedrijven gaan aan de slag met het ontdekken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van een...Lees verder >
De jongste kalveren worden vaak individueel gehuisvest, maar volgens Canadese onderzoekers hebben kalveren van deze leeftijd ook motivatie om sociaal contact met andere kalveren te hebben Huisvesting  24 jan 2022
Jonge kalveren zijn gemotiveerd om sociaal contact te zoeken...Onderzoekers van de Canadese universiteit van British Columbia hebben onderzoek gedaan naar de motivatie van jonge kalveren om sociaal contact te hebben met andere kalveren. Ze concluderen dat de motivatie voor sociaal...Lees verder >
In het boekjaar 2020-’21 stopten ruim 700 Duitse melkveehouders Fokkerij  24 jan 2022
Duitse roodbonten verkleinen achterstand in productie op...De Duitse roodbonte holsteins lopen voor melkproductie in op de zwartbonte holsteins. Voor het eerst was het verschil in productie tussen rood- en zwartbont minder dan 700 kg melk. Dat blijkt uit de jaarlijkse mpr-...Lees verder >
Plus Partners  24 jan 2022
Inzet van een bolus bij uierontstekingen loont!...Gemiddeld krijgt ongeveer 30 procent van alle koeien te maken met lichte of zware uierontsteking. Een koe met uierontsteking kost gemiddeld 240 euro per jaar, waarin het verlies van melkproductie een groot aandeel heeft.Lees verder >
Drijfmest aanlengen met water is een van de maatregelen om stikstof te reduceren Maatschappij  22 jan 2022
Overijssel bijt spits af met stikstofreductie via management...Overijssel is de eerste provincie die het mogelijk maakt om stikstofreductie via managementmaatregelen vast te leggen in een NB-vergunning. Melkveehouders uit deze provincie kunnen vanaf dit jaar de stikstofreductie die...Lees verder >
Rurexdochter Lies 256 van de familie Harbers-Ruesink won voor de tweede keer op rij het algemeen kampioenschap in de kruislingcompetitie Fokkerij  21 jan 2022
Drouner Ria 1420 zegeviert tijdens videokeuring Aeres...Drouner Ria 1420 van de familie Albring uit Drouwenermond heeft tijdens de zevende videokeuring van de fokkerijcommissie van Aeres Hogeschool Dronten het algemeen kampioenschap zwartbont in de wacht gesleept. Ook pakte...Lees verder >
Nieuwe maatregelen rondom derogatie kunnen zorgen voor afwaardering van landbouwgrond Economie  21 jan 2022
Paniekvoetbal over derogatie wekt verbazing op bij LTOLTO Nederland is verbaasd over de ‘paniekvoetbal bij LNV’ en de afwachtende houding vanuit Brussel over het derogatieverzoek van Nederland. Gisteren meldde minister Staghouwer van LNV dat het verkrijgen van derogatie...Lees verder >