Welkom bij Veeteelt

Een stabieler hartritme zorgt voor een hogere voeropname Gezondheid  14 jan 2021
Hartritme verraadt gezondheidstoestand verse koeHet meten van de variatie in de hartfrequentie van koeien in de transitieperiode, kan bijdragen aan het vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen bij verse koeien. Dat stellen Duitse onderzoekers van het Leibniz-...Lees verder >
Kleindochters van koeien die last hadden van hittestress in de late dracht gaven in de eerste lactatie gemiddeld 1,3 kg minder melk Fokkerij  13 jan 2021
Hittestress werkt door in melkproductie kleindochtersHittestress bij droge koeien werkt door in de prestaties van hun dochters en zelfs kleindochters. Dit is de opvallende uitkomst van een tienjarig onderzoek naar de effecten van hittestress aan de Universiteit van...Lees verder >
Volgens de onderzoekers is een koppelbehandeling tegen longontsteking in veel gevallen niet nodig Gezondheid  13 jan 2021
Project PneumoNEE zoekt gerichte behandeling longontsteking...De Vlaamse diergezondheidsorganisatie DGZ en de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Gent zijn een project gestart dat is gericht op de ontwikkeling en introductie van hulpmiddelen om longontsteking bij...Lees verder >
Centraal in het stalconcept van Hanskamp staat de BeddingCleaner Huisvesting  13 jan 2021
Hanskamp lanceert beddingcleaner voor vrijloopstalConstructiebedrijf Hanskamp uit Doetinchem heeft een machine ontwikkeld waarmee op een eenvoudige manier vaste mest van de bodem van een vrijloopstal kan worden opgepakt. Deze machine maakt het volgens de bedenker...Lees verder >
In Flevoland heeft 76 procent van de melkveebedrijven met een ouder bedrijfshoofd een opvolger Economie  13 jan 2021
Belangstelling bedrijfsovername melkveesector relatief groot...Bijna twee derde van de melkveebedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar of ouder heeft een bedrijfsopvolger. Hiermee is het animo voor bedrijfsovername in de melkveehouderij anderhalf keer zo groot als gemiddeld in...Lees verder >
Het uitgangspunt van 1440 weide-uren per koe werd in 2020 op Eko Holland-bedrijven ruim gehaald Voeding  12 jan 2021
Gemiddeld 2962 weide-uren per koe bij Eko Holland...Eko Holland, coöperatie van biologische melkveehouders, concludeert dat 100 procent van de bedrijven in 2020 aan de minimale weide-uren hebben voldaan. Het uitgangspunt is 1440 uren per koe, maar dat is met 2962 uren... 1Lees verder >
In de Verenigde Staten bedraagt het aandeel van de zuivelindustrie in de totale broeikasgasuitstoot ongeveer 1,58 procent.  Maatschappij  12 jan 2021
‘Minder koeien heeft weinig effect op klimaat’Amerikaanse onderzoekers denken dat inkrimpen van de melkveestapel slechts in beperkte mate de uitstoot van broeikasgassen zal verminderen. Tegelijkertijd neemt de productie van essentiële voedingsstoffen wel af.  In de...Lees verder >
Het programma 'Beter voor Koe, Natuur en Boer' heeft onder andere tot doel in 2021 klimaatneutrale melk te produceren Maatschappij  11 jan 2021
300 melkveehouders krijgen 5 cent per kilo melk meerHet duurzaamheidsprogramma van A-ware en Albert Heijn is recent met tien procent uitgebreid. Hierdoor leveren inmiddels zo’n 300 melkveehouders in Nederland melk voor het programma ‘Beter voor koe, natuur en boer’. De...Lees verder >