Nieuwsoverzicht

De helft van de melkveehouders ervaart zijn beroep als stressvol Maatschappij 08 nov 2017
Beroep melkveehouder plezierig, maar stressvol De helft van de melkveehouders ervaart zijn beroep als stressvol. Dat blijkt uit een telefonische enquête die arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir liet uitvoeren onder 164 melkveehouders. Rapportcijfers 7,9 voor...Lees verder >
Satellietbeelden bieden basis om gericht grondonderzoek te doen Voeding 08 nov 2017
Eurofins vult Bemestingswijzer aan met Bodemscout Om de ‘bontheid’ van percelen in beeld te brengen voegt Eurofins voortaan satellietbeelden toe aan de BemestingsWijzer. De zogenaamde Bodemscout maakt zichtbaar op welke plekken in een perceel het gewas structureel...Lees verder >
Boerenwerk is fysiek vrij zwaar, het blijft veel tilwerk Economie 07 nov 2017
Animo voor verzekering arbeidsongeschiktheid daalt onder boeren...Het aantal agrariërs met een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering daalt. Deze zomer maakte het CBS bekend dat minder dan dertig procent van de zelfstandigen in de landbouw zichzelf verzekert tegen...Lees verder >
Burger kan productiecriteria en kostprijs melk zelf bepalen Maatschappij 07 nov 2017
Consument kan zelf kostprijs van melk kiezen bij Carrefour Het online platform ‘het merk van de consument’ geeft Belgische burgers de mogelijkheid zelf de prijs van hun melk te bepalen. Begin volgend jaar wil supermarktketen Carrefour deze melk gaan verkopen.  Met behulp van...Lees verder >
Het aantal melkveehouders dat bij een broodfonds is aangesloten, is onbekend Economie 07 nov 2017
Broodfonds alternatief voor verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid...Zelfstandigen die de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te hoog vinden, hebben een alternatief in een broodfonds. Een broodfonds is een collectief van ondernemers. ‘De uitkering duurt maximaal twee jaar en...Lees verder >
Ook in Vlaanderen staat de animo om zich te verzekeren onder druk Economie 07 nov 2017
Vlaamse polis die uitkeert in arbeid, in de maak In Vlaanderen wordt gewerkt aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering die uitkeert in arbeid. De organisatie Werkers voert daarvoor overleg met de bank KBC. ‘De klant krijgt bij arbeidsongeschiktheid geen geldbedrag,...Lees verder >
Voor elke verzekering geldt dat het goed is om na te gaan welk risico en welke schade je zelf kunt dragen Economie 06 nov 2017
Verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid van de baan...In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is geen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zzp’ers opgenomen. Onder de ruime definitie van het begrip zzp valt ook de agrarisch ondernemer. Werkgevers- en...Lees verder >
In België is in 2017 in de eerste negen maanden 1,7 procent meer melk geproduceerd dan in 2016 Economie 06 nov 2017
Vlaamse melkproductie in september 8 procent boven vorig jaar...Melkveehouders in Vlaanderen hebben in september van dit jaar bijna acht procent meer melk afgeleverd dan in dezelfde maand in 2016. Dit meldt het Vlaams infocentrum voor de land- en tuinbouw (Vilt). Sinds afgelopen...Lees verder >
In Vlaanderen is Vero Startrek de stier met de meeste geregistreerde nakomelingen Fokkerij 03 nov 2017
Stellando volgt Atlantic op als stier met meeste kalveren Stellando heeft Atlantic afgelost als stier met de meeste geregistreerde stamboekkalveren. Afgelopen boekjaar noteerde CRV in totaal 32.465 kalveren van de Fidelityzoon. Atlantic, die vorig jaar met ruim 38.000...Lees verder >
Het aantal Vlaamse melkkoeien nam met 1,2 procent af Economie 03 nov 2017
Belgische veestapel neemt met bijna 4 procent af Het aantal runderen in België is afgelopen jaar met 3,9 procent afgenomen naar 2,45 miljoen stuks. In Wallonië ging de daling met 5,0 procent sneller dan in Vlaanderen (-3,0 procent). Dat blijkt uit de voorlopige...Lees verder >
Voor de komende 15 jaar wordt een groei van de kwetsbare populatie lakenvelders verwacht Fokkerij 02 nov 2017
Vijf van de negen Nederlandse rundveerassen hebben bedreigde status...Van de negen Nederlandse rundveerassen hebben vijf rassen een bedreigde populatiestatus. Dat komt naar voren uit een inventarisatie van het Centrum voor Genetische Bronnen van Wageningen UR. De bedreigde status wordt... 2Lees verder >
Tot en met september leverde Nederland 0,7 procent minder melk dan in 2016 Economie 02 nov 2017
Melkaanvoer in september onverwacht hoger dan in 2016 In september 2017 leverden Nederlandse melkveehouders onverwacht 0,6 procent meer melk dan in dezelfde periode vorig jaar. Gezamenlijk leverden Nederlandse melkveebedrijven in september 2017 1,14 miljoen ton melk met 4,...Lees verder >
Het voeren van gefractioneerd vet wordt aan banden gelegd Voeding 02 nov 2017
Veel vragen over voeren van pensbestendige vetten Leveranciers van pensbestendige vetten krijgen veel vragen van veehouders over het voeren van vetten aan melkvee. De overkoepelende veevoederorganisatie Nevedi en de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) kondigden deze...Lees verder >
Een groeizaam seizoen in 2017 zorgt voor hoge opbrengsten Voeding 01 nov 2017
Topmaisjaar zorgt voor hoge voederwaarden en opbrengsten De maiskuilen van 2017 bevatten gemiddeld 982 vem en 378 gram zetmeel per kg droge stof. Samen met de hoge opbrengsten gaat daarmee 2017 de boeken in als een prima maisjaar, zo blijkt uit de maiskuilanalyses van...Lees verder >
Rechter maakt geen uitzondering voor biologische boeren in fosfaatreductieplan Economie 01 nov 2017
Natuurweide ervaart rechterlijke uitspraak als domper De uitspraak in het hoger beroep tegen het buitenwerking stellen van het fosfaatreductieplan, is een domper voor de biologische melkveehouderij Dit stelt Teunis Jacob Slob, voorzitter van Natuurweide, de vereniging van...Lees verder >

Pagina's