Maatschappij

Maatschappij 26 apr 2017
Diergezondheidsaanpak steeds professionelerIn het bijna honderdjarig bestaan van de GD en de voorlopers van deze organisatie is de sectorale diergezondheidsaanpak steeds professioneler geworden. Op bedrijfsniveau ontstaat nu een meer professionele aanpak.  De...Lees verder >
Hoge aantal stoppers dit jaar geen trendbreuk maar inhaalslag
Maatschappij 26 apr 2017
Zes procent melkveehouders stopt in 2017Naar verwachting stopt in 2017 een 1000-tal Nederlandse veehouders met melken. Dat is ongeveer zes procent van het totale aantal actieve melkveehouders op dit moment. Het gemiddelde percentage stoppers ligt al decennia...Lees verder >
De reductie in het voerspoor verloopt volgens Kees Romijn positiever dan gedacht
Maatschappij 14 apr 2017
Romijn: ‘Aanpassing fosfaatregeling zorgt niet voor ontsnappingen...Ondanks de recente uitsluiting van niet-melkleverende bedrijven in de fosfaatreductieregeling ontstaan er geen ontsnappingsroutes. Dat voorziet Kees Romijn, vakgroepvoorzitter melkveehouderij bij LTO. ‘De aangepaste...Lees verder >
Maatschappelijke uitdagingen hebben alleen een kans als er een goede businesscase achter zit
Maatschappij 14 apr 2017
Joosten: ‘De sector moet één sterke stem krijgen’Roelof Joosten, voorzitter van NZO en directievoorzitter van FrieslandCampina, stelt dat de melkveehouderij één sterke stem moet krijgen. ‘De sector worstelt nu met wie er een voortrekkersrol moet spelen: NZO of LTO. En...Lees verder >
Stikstofrijke dunne fractie draagt er mogelijk aan bij dat de nitraatdoelstellingen voor grondwater op de zuidelijke zandgronden niet worden gehaald
Maatschappij 30 mrt 2017
Mestbeleid niet effectief om waterkwaliteit te verbeterenHet huidig mestbeleid is niet effectief genoeg om overal in Nederland de in Europees verband afgesproken doelen voor schoon grond- en oppervlaktewater te halen en loopt tegen zijn grenzen aan. Een meer regionale aanpak...Lees verder >
Het bedrijf moet in vier jaar gebouwd worden en ruimte bieden aan 20.000 koeien (foto: agriavis.com)
Maatschappij 30 mrt 2017
Grootste bedrijf van Europa telt straks 20.000 koeienIn Noviercas, een plaats in de Spaanse regio Zaragoza, wil de coöperatie Valle de Odieta een melkveebedrijf met 20.000 dieren opzetten. Voor het project is 95 miljoen euro nodig, onder meer voor grondaankoop. In totaal... 2Lees verder >
Het aantal grutto’s is met tweederde afgenomen
Maatschappij 27 mrt 2017
Aantal boerenlandvogels meer dan gehalveerdSinds 1960 is het aantal zogenaamde boerenlandvogels met 60 tot 70 procent afgenomen. Dat betekent een terugloop van meer dan tweeënhalf miljoen broedvogels in ruim vijftig jaar. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe...Lees verder >
De Europese Unie wil dat stamboektaken worden uitgevoerd door een geregistreerd stamboek waar veehouders lid van zijn en sturing aan kunnen geven
Maatschappij 22 mrt 2017
Europese wetgeving dwingt stichting GES in een andere rolVanaf 1 november 2018 bepalen Europese richtlijnen dat alleen stamboeken verantwoordelijk mogen zijn voor fokwaardeschatting. Dat betekent dat de stichting Genetische Evaluatie Stieren (GES), die nu de...Lees verder >
Abonneren op Maatschappij