Economie

Via Milk Trading Company kennis en melkvolume bundelen
Economie 23 feb 2017
DLV België start met termijnmarkt voor melk
Adviesbureau DLV wil het werken met termijnmarkten introduceren in de Vlaamse melkveehouderij. De bedoeling is om een samenwerkingsverband op te starten voor melkveehouders die marktinformatie en instrumenten zoals de termijnmarkt willen benutten om... 1Lees verder >
Voor de stoppersregeling werden in een dag tijd 40.000 koeien ingeschreven
Economie 22 feb 2017
Blog: Open snel tweede ronde stoppersregeling
Het nieuws dat de stoppersregeling vier keer was overtekend, verraste gisteren vriend en vijand. De belangrijkste vraag is nu, hoe verder? De staatssecretaris en de sector sturen melkveehouders die de beslissing hebben genomen zich in te schrijven...Lees verder >
De winst van Arla Foods steeg naar 356 miljoen euro
Economie 22 feb 2017
Arla houdt prestatieprijs 2016 boven de 30 cent
De prestatieprijs van zuivelcoöperatie Arla Foods komt voor 2016 uit op 30,9 eurocent per kg melk. Dat is een daling van 8,3 procent ten opzichte van 2015 toen de prestatieprijs op 33,7 eurocent lag. Uit de jaarcijfers van Arla blijkt dat de omzet...Lees verder >
Loting zal bepalen welke bedrijven in de eerste ronde mee kunnen doen
Economie 21 feb 2017
Ruim 40.000 koeien aangemeld voor stoppersregeling
Op de eerste dag van openstelling hebben zich al 498 bedrijven gemeld voor de stoppersregeling. In totaal gaat het om ruim 40.000 koeien, inclusief jongvee. Dit meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de regeling uitvoert.  Het...Lees verder >
Rabobank financiert geen boetes voor te veel vee
Economie 20 feb 2017
Rabobank: in vijf jaar financiering fosfaatrechten aflossen
Veehouders moeten een financiering voor de aankoop van fosfaatrechten bij de Rabobank binnen vijf jaar aflossen.   Volgens sectorspecialist melkveehouderij Marijn Dekkers is deze aflossingstermijn gebaseerd op de algemeen geldende norm voor het...Lees verder >
In de maanden maart en april moeten melkveebedrijven die teveel gve’s hebben het aantal gve’s krimpen met vijf procent ten opzichte van 1 oktober 2016
Economie 17 feb 2017
Regeling fosfaatreductieplan per 1 maart van start
Vandaag heeft het ministerie van Economische Zaken de Regeling fosfaatreductieplan gepubliceerd in de Staatscourant. De ministeriële regeling gaat in per 1 maart en omvat vijf perioden van elk twee maanden. In de maanden maart en april moeten...Lees verder >

Global Dairy Trade

Er zitten grote verschillen in de kwaliteit van mestscheiders
Economie 17 feb 2017
Grote verschillen in kwaliteit mestscheiders
Er zitten grote kwaliteitsverschillen in de eindproducten van mestscheiders. Tot die conclusie komt Jaap Schröder, die als WUR-onderzoeker de perspectieven van het scheiden van mest onderzocht. Variatie in stikstof-fosfaatverhouding Gangbare mest...Lees verder >
Bedrijven ontvangen een toeslag van 10,19 euro per 100 kg minder geleverde melk
Economie 16 feb 2017
Ruim 7800 bedrijven leveren bijna 36 miljoen kg melk minder
Sinds 9 januari is de tijdelijke standstill-maatregel van FrieslandCampina van kracht. Tot en met 31 januari leverden 7.880 melkveebedrijven in totaal 35,7 miljoen kilo minder melk dan hun referentie aan het zuivelbedrijf. Dit meldt FrieslandCampina...Lees verder >
De kans dat weidegang direct bij wet verplicht zou worden, was vooraf al vrij klein
Economie 14 feb 2017
Tweede Kamer stemt vooralsnog tegen verplichten van weidegang...
Vanmiddag heeft de Tweede Kamer vooralsnog tegen de motie gestemd die weidegang bij wet verplicht. Wel zal de Tweede Kamer weidegang wettelijk borgen als de sector de doelstelling van 80 procent weidegang in 2020 niet haalt.  Vorige week maandag...Lees verder >
Op het overgrote deel van de bedrijven wordt er meer fosfaat geoogst dan bemest
Economie 14 feb 2017
Gat tussen aan- en afvoer fosfaat groeit
De huidige gebruiksnormen van 230 en 250 kilo stikstof uit dierlijke mest zijn voor drie kwart van de melkveebedrijven onvoldoende om te voorzien in de fosfaatbehoefte. Dat concludeert Jaap Gielen, specialist melkveehouderij bij Countus accountants... 1Lees verder >
Nadat veehouders van RVO een beschikking hebben ontvangen, krijgen ze maximaal zes weken de tijd om hun koeien af te voeren
Economie 10 feb 2017
Stoppersregeling officieel gepubliceerd in Staatscourant
Vandaag is de stoppersregeling officieel in de Staatscourant gepubliceerd. Over tien dagen, op 20 februari, kunnen melkveehouders voor het eerst intekenen voor deze regeling. In deze eerste intekenperiode ontvangen melkveehouders 1200 euro per koe....Lees verder >
Afscheid nemen van de beste koeien kan stoppers zwaar vallen
Economie 08 feb 2017
Stoppers kunnen hun beste koeien eerst ruilen
‘Bij deelname aan de stoppersregeling is het mogelijk om je beste koeien eerst te ruilen met een geïnteresserde collega voor een aantal mindere koeien’, zegt LTO-melkveevoorman Kees Romijn in Veeteelt. De stoppersregeling schrijft voor dat koeien... 2Lees verder >